Inspirational Quote
A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.
Tony Robbins
Powered By: Inspirational Quotes
October 2017
M T W T F S S
« Dec    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Hit Counter provided by search engine optimization

Achievement

EXCEPTIONAL ACHIEVEMENT

FOR GILL PUPIL IN OLYMPIAD

SOMERSET EAST

Dawie Strauss, a Grade 10 learner at Gill College achieved the 22nd position out of 18 000 candidates who participated in the National Science Olympiad in 2011. He obtained 94%.This Olympiad was presented in affiliation with the South African Agency for Scienceand Technology advancement.

Well done, Dawie!

Dawie StraussDie Onderwysstelsel kan deur
Skoolbeheerliggaamverkiesing
Herstel word
Deur die Leier van die Demokratiese Alliansie, Helen Zille
Hierdie week begin die derde grootste openbare verkiesing in ons land. Tussen I – 23 Maart sal vyf miljoen ouers landswyd geleentheid kry om by elke skool waar hulle kinders leerders is, ‘n nuwe Skoolbeheerliggaam (SBL) te verkies.Baie Suid-Afrikaners mag dalk vra: Waaroor is al die bohaai? Is ‘n SBL-verkiesing dan enigsins belangrik?Die antwoord hierop is: Ons land se toekoms berus op ons vermoë om die onderrigkwaliteit van ons kinders se onderwys te verbeter. Hiervoor benodig ons ‘n effektiewe vennootskap tussen die onderwysdepartement, skoolhoofde en onderwysers, en – uiters belangrik – ouers en leerders. Elkeen moet die belangrikheid van sy/haar eie rol besef en dit volledig uitleef, anders sal die ideaal van kwaliteitonderwys vir almal – ongeag hoeveel miljoene ons ookal in die onderwys inpomp – slegs lugkastele bly.
BEMAGTIG
Skoolbeheerliggame is die ruggraat van effektiewe vennootskappe in ons skole. SBL’s is by uitstek geskik om ouers te be-magtig om ‘n deurslaggewende rol in hul kinders se opvoeding te speel. Wanneer ‘n skoolgemeenskap bekwame en toegewyde ouers tot die SBL verkies, maak dit ‘n enorme positiewe bydrae tot ‘n skool se etos en kwaliteit – en vice versa, natuurlik. Selfgerigte ouers, wat die die mag van beheerliggame slegs vir eie doeleindes misbruik, kan ‘n skool ernstige skade berokken.
VERDIEN
Soos dit met verkiesings oraloor gaan, kry kiesers die soort regering wat hulle verdien. By SBL’s is daar egter ‘n verdere risiko ter sprake. Ouers wat in gebreke bly om die erns van hierdie verkiesings na waarde te skat, ondermyn hulle kinders se opvoeding. Ouers wat nou apaties staan teenoor die verkiesingsproses mag ook nie later daaroor kla nie.Voor 1994 was onderwysers, leerders en ouers bykans uitgesluit van skoolregeringstelsels. Hierdie benadering het radikaal verander met die aanvaarding van die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996. Hiervolgens moes elke openbare skool voortaan ‘n demokraties verkose SBL hê; deur die skoolgemeenskap verkies en met die opdrag getaak om wettige reëls en beleid vir daardie skool, in ooreenstemming met die voorwaardes van die Grondwet, daar te stel.
PLIGTE
Van die pligte en opdragte wat aan SBL’s toevertrou word sluit in:

 • besluitneming oor die skool se toelatingsbeleid
 • bepaling van die skool se taalbeleid
 • besluitneming oor ‘n godsdiensbeleid vir die skool
 • aanvaarding van ‘n gedragskode en grondwet vir die skool
 • bepaling van, in konsultasie met die ouers, jaarlikse skoolgeld.

’n Verdere kritieke opdrag aan SBL’s is die voer van onderhoude met voornemende skoolhoofde en onderwysers en die daaropvolgende voorlegging van name vir benoeming aan die betrokke provinsiale onderwysdepartement.

SUKSESVOL
Uiteindelik is dit die bekwaamhede en toewyding van die skoolhoof en onderwysers wat ‘n skool suksesvol maak of (by gebrek aan hierdie eienskappe) laat misluk. Deur die SBL’s se samestelling van ‘n kortlys en hulle aanbevelings aan die betrokke onderwysdepartement, speel hulle ‘n direkte rol daarin om te verseker dat knap en entoesiastiese opvoeders by hulle skool aangestel word.SBL’s word ook daarmee vertrou om befondsing vir addisionele bestuursraadposte by skole te beheer. Benoeming tot hierdie poste word direk deur die SBL’s gedoen en tans is daar bykans 50 000 sulke onderwysposte in Suid-Afrika.
LANDSWYD
Daarom moet elke Suid-Afrikaner bekommerd wees om te verneem dat ‘n geraamde 80% van SBL’s landswyd as “disfunksioneel” beskryf word. Hierdie beskouing word gedeel deur die twee belangrikste SBL-verenigings – die Federasie van Skoolbeheerliggame van Suid-Afrika (FEDSAS) en die National Association of School Governing Bodies (NASGB). Hierdie syfer is veel hoër as dié wat onlangs deur die Adjunkminister van Basiese Onderwys, Enver Surty, genoem is toe hy beweer het dat ongeveer 30% van SBL’s nie behoorlik funksioneer nie.
GEBREK
NASGB en FEDSAS saam verteenwoordig byna 20 000 van die land se 26 000 staatskole. Hierdie organisasies glo dat die hoofrede waarom daar so baie disfunksionele SBL’s is, is weens die lede se gebrek aan insig en bekwaamheid, sowel as ‘n onwilligheid om hulle opdragte na behore na te kom. Hulle beweer verder dat swak opleiding (iets wat provinsiale onderwysdepartemente, in terme van die SA Skolewet, verplig is om te verskaf) gedeeltelik die skuld hiervoor moet kry, want die onbevoegheid spruit dikwels uit onkunde.
GESKIK
Dit is van die grootste belang dat ‘n ommekeer bewerkstellig moet word; iets waarvoor die komende SBL-verkiesings by uitstek geskik is. Deur te verseker dat bekwame en toegewyde SBL-lede – mense met die vermoë om goeie onderwysers te benoem en hulle skole se geldsake na behore te bestuur – nou verkies word, sal daar ‘n merkbare verskil intree. Omdat hierdie vaardighede moontlik nie by al die ouers van ‘n skoolgemeenskap teenwoordig is nie, maak die Skolewet daarvoor voorsiening dat mense van buite gekoöpteer kan word om spesifike take te verrig. Al is dit so dat baie SBL’s tans onderpresteer, moet die versoeking weerstaan word om die beginsel van die bemagtiging van ouers te maklik prys te gee. Daar moet eerder begin word met die enorme taak om kapasiteit te bou en ouers ‘n besef te gee van hoe belangrik aanvaarding van eienaarskap van hul kinders se opvoeding is.
OPLEIDING
Die verskillende provinsiale onderwysdepartemente moet ten eerste verseker dat die huidige SBL-verkiesings by elke skool glad verloop en vry en regverdig is. Tweedens moet verkose SBL-lede behoorlike opleiding ontvang om te verseker dat hulle hul baie belangrike pligte na behore nakom. Ons moet verseker dat van die mees onbehoorlike dinge wat ek vroeër in my kort termyn as onderwys-LUK teëgekom het, nooit weer sal plaasvind nie. Ek het byvoorbeeld ontdek dat sommige SBL’s nominasies vir onderwysposte aan die hoogste bod wou “verkoop”, en nie noodwendig die geskikste kandidaat wou benoem nie.Die Wes-Kaapse Regering neem sy verantwoordelikheid t.o.v. SBL’s baie ernstig op en wil verseker dat hierdie liggame suksesvol funksioneer.Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het daarom ‘n Provinsiale Verkiesingspan saamgestel uit amptenare, SBL-verteenwoordigers en ander belanghebbendes. Hierdie taakspan werk nou saam met verkiesingspanne in al ons onderwysdistrikte om te verseker dat elke skool gereed is vir die verkiesing.
’n Kiesbeampte, gewoonlik ‘n skoolhoof van ‘n naburige skool, is aan elke skool toegewys en het die verantwoordelikheid om die kiesproses te bestuur. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het teen 15 Februarie reeds die 1 555 kiesbeamptes opgelei en gedurende Februarie het rondgaande spanne skole besoek om hulle kieserslyste te inspekteer en te verseker dat elke skool gereed is om ‘n suksesvolle verkiesing te hou.
3 JAAR
Na die behoorlike afhandeling van die verkiesingsproses sal die Wes-Kaapse Onderwysdepartement die nuwe SBL-lede, deur intensiewe opleiding, help om hulle termyn van drie jaar op ‘n goeie voet te begin. Tussen April en Junie 2012 sal daar d.m.v. hierdie opleidingsproses gepoog word om te verseker dat elke SBL-lid die nodige kennis en vaardigheid besit om die betrokke skool behoorlik te help bestuur.Ek het vroeër die week saam met Donald Grant, Wes-Kaapse Minister van Onderwys, Gugulethu besoek en die SBL-verkiesings daar bekendgestel. Ons het ‘n versoek tot die gemeenskap gerig om hierdie verkiesing te steun en betrokke te raak by die SBL-proses.Die proses sal egter waardeloos wees indien die ouergemeenskap nie die “geskik vir die doel”-beginsel onderskryf en dit vooropstel wanneer hulle SBL-lede verkies nie. Te dikwels ontaard hierdie verkiesings in gevegsarenas vir die politieke faksies wat teenwoordig is in die gemeenskap waaruit die ouers afkomstig is.Ouers moet altyd onthou: Wanneer dit by SBL’s kom is dit meestal hul kinders wat die erge gevolge van onbekwame, lui, korrupte en selfsugtige beheer-liggame moet verduur.Hulle kan gerus hieroor nadink wanneer hulle gedurende Maart hul uiters belangrike stem uitbring om die SBL van hulle keuse te verkies. Dit is byna in elke opsig net so belangrik as om jou stem in ‘n algemene verkiesing uit te bring.

SAPS SOMERSET EAST BIDS FAREWELL

TO ONE OF THEIR GREAT STALWARTS

On 31 December 2011 Captain Müller officially retired from The South African Police Service after alomost 44 years service. 43 Years and 347 days to be exact. He is still visiting the station to keep an eye on us and to ensure that the work continues to be done.Richard Müller was born on 17 December 1951 in Uitenhage. He grew up in a family of 4 as the 2nd eldest. On 10 March 1973 he married Monica Gillmer and 3 children were born out of their marriage. An interesting fact is that border duties contributed to his family, as with the case of many other men in blue who performed duties at the borders. In fact he served our borders 10 times for 3 months at a time. On 16 January 1968 a young Richard joined the then Police Force and finished his basic training at Pretoria West Training College. After completion of his basic training he was placed at Cradock where he started as a constable on 9 December 1968, where after he was transferred to Somerset East on 11 August 1969. He was promoted to the rank of Sergeant on 1 April 1980.On 1 August 1981 his long and illustrious career started at the detectives. He was promoted to Warrant Officer on 1 May 1989. He grew tremendously within the detective environment and became the commander of the Detective Branch in Somerset East on 1st June 1991. On 1 July 1996 he was promoted to Captain. During his tenure as commander of the detectives, his branch won several accolades and his investigationss were very successful. His colleagues remember him as a hardworking, no-nonsense yet very understanding commander. He ruled with an iron fist and maintained a high standard of discipline in the workplace, yet he always had time for a joke or two. Captain Müller or Oubaas Tollie or Oom Tol (as he was affectionately known) was well respected amonst his colleagues and the community at large. His departure will leave the service with the obligation to find a suitable replacement to fill his big boots (not referring to his size 10’s)The station management and all members wishes him all the best in his new career as a handy mant at home. It is time that Monica and the kids can enjoy him the way we enjoyed him for almost 44 years. You will be dearly missed but your legacy will reign supreme.
During his long career in SAPS he attended a long list of courses. He received the following MEDALS:
 • 19980116 SA POLICE STAR FOR MERIT (‘63) 30 YEARS
 • 19740109 BAR COMBATING TERRORISM
 • 19790819 BAR COMBATING TERRORISM
 • 19710425 SA POLICE MEDAL FOR COMBATING TERRORISM ‘74
 • 19880401 SA POLICE SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY
 • 19880116 SA POLICE STAR FOR FAITHFUL SERVICE 20 YEARS
 • 19790501 SAP MEDAL FOR FAITHFUL SERVICE (‘63) 10 YEARS
 • 20050127 SAPD TEN YEAR COMMEMORATION MEDAL 1995-2005
 • 20080115 SAPS FORTY YEAR LOYAL SERVICE MEDAL NR: 34
Front: Monica Müller (wife), Captain Richard Müller.
Middle: Mother, Morné (eldest son)
Back: Roché (baby), Nerina (daughter) and Reinett (Wife of Morné)

Read inside this edition / Lees binne hierdie uitgawe
 • SA skeerder as Wereldkampioen gekroon
 • Huis Silwerjare word 50 jaar
 • Local Community Members Dissatisfied with New Grave Digging System
 • Don’t let Glaucoma Darken Your Life
 • Young Emerging Farmers Changing Lives of the Cookhouse Community
 • Ses Families Dakloos na Brand

To receive an online copy of this newspaper please complete the form below to receive a subscription advice.

Order Form
 1. (required)
 2. (valid email required)
 3. (required)
 4. (required)
 

cforms contact form by delicious:days